Studia przypadków

Ciekawe historie młodych rolników z całej Europy pokazują, jak zakładają oni swoje ekologiczne i zrównoważone gospodarstwa rolne. Przeczytaj o ich gospodarstwie, ścieżkach rozwoju, modelach biznesowych, innowacyjnych praktykach, planach na przyszłość i

Niemcy

edukacja kawa piekarnia przestwórstwo żywności rolnictwo mieszane sklep sprzedaż bezpośrednia szkolenie zawodowe

Francja

gospodarstwo rodzinne marketing mechanizacja osłanianie roślin przestwórstwo żywności pszczelarstwo sady

Włochy

agroturystyka edukacja las marketing produkcja zwierzęca sieć uprawa winorośli

Francja

alternatywne terapie gospodarstwo rodzinne nabiał obszary górskie pasza produkcja zwierzęca sieć

Niemcy

ogrodnictwo owce sklep sprzedaż bezpośrednia warzywa

Litwa

gospodarstwo rodzinne kurczaki ogrodnictwo przestwórstwo żywności pszczelarstwo sprzedaż bezpośrednia warzywa

Niemcy

ogrodnictwo sieć spółdzielnia sprzedaż bezpośrednia warzywa

Polska

agroturystyka rękodzielnictwo rolnictwo mieszane warzywa

Litwa

gospodarstwo rodzinne konopie produkcja zwierzęca rolnictwo mieszane sprzedaż bezpośrednia

Polska

agroturystyka edukacja gospodarstwo rodzinne rękodzielnictwo

Polska

edukacja konsumenci marketing sieć sklep spółdzielnia sprzedaż bezpośrednia warzywa współpraca

Francja

mechanizacja osłanianie roślin spółdzielnia uprawa winorośli współpraca