Projekt LEAN rozpoczął się!

Projekt LEAN rozpoczął się!
Spotkanie inauguracyjne projektu LEAN- Learning on Entrepreneurship and Agriculture for New farmers odbyło się 19 i 20 listopada w Bordeaux. W tym projekcie Erasmus+ uczestniczy sześciu
partnerów europejskich: ARID(PL), BETI (LT), IfLS (DE), UNIBA (IT), VetAgroSup (FR), Vertigo Lab (FR, koordynator).
Cele projektu są następujące
-stworzenie internetowego programu szkoleniowego opartego na Otwartych Zasobach Edukacyjnych (OER) dla szkoleń z zakresu ekologii i ochrony środowiska wiedza na temat zrównoważonego rolnictwa i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości;
-zapewnienie wysokiej jakości możliwości uczenia się dla nowych rolników europejskich (nowych uczestników rynku) w celu
wdrażania i rozwijania gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego;
-promowanie wymiany poprzez konkretne przykłady dobrych praktyk i „historii sukcesu” rolników europejskich.
Podczas spotkania inauguracyjnego partnerzy konsorcjum omówili kwestie organizacyjne i rozpoczęli prace nad rezultatami intelektualnymi: strukturą programu szkoleniowego i metodologią studiów przypadków.

Więcej informacji wkrótce!