O projekcie

“LEAN” to skrót od Learning on Entrepreneurship & Agriculture dla Nowych rolników. LEAN odnosi się również do koncepcji Lean Management, czyli Lean thinking, która ma na celu ciągłe doskonalenie procesów pracy, celów i ludzi. Projekt LEAN jest ponadnarodowym projektem badawczym wspieranym przez Komisję Europejską i instytucje finansujące w pięciu krajach pod egidą ERASMUS+. Celem projektu LEAN jest zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkoleń i budowanie potencjału dla nowych rolników, aby pomóc im we wdrażaniu i rozwoju ich gospodarstw zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego. Korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych, LEAN zapewnia wysokiej jakości możliwości uczenia się dla nowych rolników. Promuje również wymianę poprzez konkretne przykłady dobrych praktyk i „historii sukcesu” europejskich rolników.