Gospodarstwo Ściborówka – agroturystyczny raj!

Gospodarstwo Ściborówka – to gospodarstwo agroturystyczne, gospodarstwo ekologiczne położone w pięknym otoczeniu krajobrazowym, w pobliżu lasu, w województwie małopolskim, w południowej części Polski. W okolicy znajduje się wiele ścieżek rowerowych, na których można podziwiać piękno przyrody i tradycji. Właścicielka, Danuta Ścibor, od 16 lat prowadzi gospodarstwo ekologiczno-agroturystyczne. Gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny.


Pakiety edukacyjne są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i osób starszych, niepełnosprawnych, są dostosowane do konkretnej grupy odbiorców.
Gospodarstwo                         

Właściciele odziedziczyli gospodarstwo po rodzicach. Mieszkają w województwie małopolskim od pokoleń. Ekologia jest dla nich bardzo ważna, dlatego prowadzą certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Warunki naturalne i krajobrazowe są odpowiednie dla rolnictwa ekologicznego i działalności agroturystycznej.

Właścicielka, Danuta Ścibor, rozpoczęła pracę w tym gospodarstwie w 2002 r. Gospodarstwo posiada kozy, kury i kaczki na 3,74 ha pól mieszanych (pole orne, cieplarnia, lasy). Znajdują się tam również wszelkie udogodnienia niezbędne do prowadzenia działalności agroturystycznej, na przykład basen, plac zabaw dla dzieci, grill pod dachem itp.

Właścicielka gospodarstwa zapoczątkowała je 16 lat temu od zera. Na początku Danuta zajmowała się rolnictwem konwencjonalnym, zajmując się produkcją zwierzęcą i roślinną. Z biegiem czasu przekształcała to gospodarstwo z konwencjonalnego na wielofunkcyjne.

W ramach agroturystyki gospodarstwo posiada pięć pokoi dla gości, oferowane są również posiłki. Przyprawy są zwykle przygotowywane na podstawie tradycyjnej kuchni.

Oprócz agroturystyki na farmie wytwarzane są także wyroby rzemieślnicze związane z lokalną kulturą, takie jak decoupage. Właścicielka jest bardzo aktywna i chętnie współpracuje z innymi mieszkańcami. Ilustruje to jej zaangażowanie na blogu poświęconym rękodziełu.

Ścieżki rozwoju

Najważniejsze kamienie milowe w rozwoju gospodarstwa w ciągu ostatnich 16 lat:

  • Założenie gospodarstwa metodami ekologicznymi – gospodarstwo certyfikowane.
  • Początkowa hodowla zwierząt (koni, krów)
  • Początek pieczenia chleba
  • Rozpoczęcie działalności agroturystycznej.
  • Tworzenie warsztatów edukacyjnych.

Wszystkie wyżej wymienione kamienie milowe zostały już osiągnięte przez właścicielkę.

Model biznesowy                   

Właściciele odziedziczyli gospodarstwo i nie wykorzystali na to żadnych dotacji. Wykorzystali własne oszczędności, aby zainwestować w gospodarstwo. Główne inwestycje przeznaczone są na adaptację istniejących obiektów agroturystycznych. Właścicielka uzyskuje swój główny dochód z pozarolniczego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Działalność rolnicza i pozarolnicza stanowią dodatkowe źródło dochodu. Obecnie właściciele korzystają z unijnych dotacji bezpośrednich do gospodarstwa. Ponieważ właścicielka gospodarstwa robi to z powodów idealistycznych i jest to dodatkowy zawód, dochód gospodarstwa pokrywa głównie koszty. Jedyne źródło ograniczonego dochodu pochodzi z warsztatów edukacyjnych.

Innowacyjne praktyki                                       

Innowacje w turystyce odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu gospodarczego, zwłaszcza w kontekście wprowadzania nowych produktów turystycznych. Od około dwóch dekad na obszarach wiejskich w Polsce rozwija się turystyka wiejska, w tym agroturystyka, także w zakresie wprowadzania nowych produktów i podnoszenia jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym promowaniu podejścia ekologicznego.

Gospodarstwo to wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ oprócz podstawowej działalności rolniczej w ekosystemie prowadzone są dodatkowe działania pozarolnicze, takie jak rękodzieło, agroturystyka i działalność edukacyjna – jako działalność innowacyjna.

Według Danuty, aby przeprowadzić takie działania, należy wziąć udział w wielu kursach. W wielu z nich wzięła udział sama właścicielka.

Przyszłość      

Plany na przyszłość to dalsze działania edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem promocji ekologii i rękodzieła. Planuje zwiększyć liczbę warsztatów w swoim gospodarstwie, aby uczyć o rękodziele różne grupy beneficjentów. Planuje rozwinąć więcej warsztatów rękodzielniczych.

Wskazówki dla ucznia           

Aby prowadzić gospodarstwo z tak szerokim zakresem działań, trzeba być asertywnym i mieć dużo pewności siebie. Ponadto ważne jest, aby osoba zainteresowana lubiła przebywać w otoczeniu ludzi i dzieci oraz była otwarta i kreatywna.

Coś jeszcze?   

Aby prowadzić taki biznes, musisz stale rozwijać nowe działania, aby Twoja oferta była bardziej atrakcyjna. Ale czyni to ją jednocześnie bardziej atrakcyjną dla Ciebie jako właściciela.

Autorzy: PhD Małgorzata Bogusz, Msc Maciej Dymacz