BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU LEAN NR 2

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu postępy naszej pracy po pierwszym ponadrocznym projekcie!

Dla przypomnienia, „LEAN” oznacza Learning on Entrepreneurship & Agriculture for New Farmers. Jego celem jest zapewnienie dostosowanych do potrzeb szkoleń i budowanie potencjału dla nowych rolników, aby pomóc im we wdrażaniu i rozwijaniu ich gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego.

http://leanproject.eu
https://twitter.com/LEANproject_eu
https://www.facebook.com/Leanproject.eu/

Projekt LEAN: wyniki i dostępne materiały do wykorzystania w przyszłości…

Podsumowując, projekt dobrze radzi sobie z naszymi celami i zadaniami. Zarówno studia przypadku, jak i program szkoleniowy są tworzone zgodnie z planem.

Studia przypadków: 15 wywiadów z gospodarstwami rolnymi w celu uzyskania ogólnego obrazu rolnictwa ekologicznego w Europie

Począwszy od studiów przypadku, są one już prawie ukończone i gotowe do udostępnienia na stronie internetowej! Nadal muszą być przetłumaczone na różne języki, zanim staną się dostępne i będą umieszczone na stronie internetowej LEAN.

Partnerzy wybrali gospodarstwa rolne do przeprowadzenia wywiadu w każdym kraju i uzgodnili wspólną metodologię podczas spot kani a we Frankfurcie. Wybór 15 studiów przypadku został dokonany zgodnie z trzema głównymi kryteriami:

  • Znaczenie badanego gospodarstwa dla oceny potrzeb grupy docelowej (tj.młodych osób,które poszukują umiejętności technicznych i przedsiębiorczych zwizanych z rolnictwem).
  • Różnorodność i reprezentatywność rolnictwa ekologicznego w Europie;
  • Przedsiębiorcze aspekty badanych gospodarstw rolnych;

W rezultacie opracowano 15 studiów przypadków, które zostały przeprowadzone we Włoszech, na Litwie, w Niemczech, w Polsce i we Francji w okresie wiosenno-letnim. Zebrano informacje o rolnikach (historia i działalność), o gospodarstwie (ścieżki rozwoju, innowacyjne praktyki, model biznesowy) oraz porady i wskazówki od doświadczonego rolnika do przyszłego rolnika (wskazówki i kluczowe czynniki sukcesu).

Program szkoleniowy: 10 modułów opracoanych w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb nowych rolników

Zbudowany na podstawie oceny potrzeb naszej grupy docelowej, program szkoleniowy będzie oferował 10 modułów dystrybuowanych w następujący sposób:

  • 2 moduły wprowadzające na temat rolnictwa ekologicznego i pomysłów na rolnictwoekologiczne
  • 5 modułów produkcyjnych przekazujących wiedzę techniczną w zakresie uprawy winorośli,warzyw, sadów, hodowli zwierząt gospodarskich i pszczelarstwa.
  • 3 moduły przedsiębiorczości, które wnoszą wiedzę i narzędzia na temat podejścia LEAN,modeli biznesowych i planów biznesowych oraz komunikacji i marketingu – wszystkie stosowane w rolnictwie.

Do tej pory dla każdego modułu został stworzony jeden pierwszy szkic. Aby w pełni zaspokoić potrzeby osób uczących się, partnerstwo musi poprawić zarówno formę, jak i treść całego programu szkoleniowego. Zostało nam jeszcze osiem miesięcy na ich sfinalizowanie, zanim udostępnimy je w Internecie.

Wydarzenia

Byliśmy goszczeni przez Stowarzyszenie ARID w Krakowie na międzynarodowym spotkaniu nr 3. W samym środku trwania projektu spotkanie odbyło się 2 i 3 września 2019 roku. Opracowanie zawartości modułów i weryfikacja studiów przypadku były naszymi głównymi celami na te dwa dni pracy. Całe partnerstwo pracowało intensywnie, aby zaproponować przyszłym studentom merytorycznie istotne materiały dydaktyczne…. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Kolejne spotkanie partnerskie odbędzie się w marcu 2020 r. na Litwie, gdzie BETI będzie gospodarzem tego wydarzenia. Na tym etapie studia przypadków będą dostępne na stronie internetowej LEAN, a zawartość modułów powinna zostać sfinalizowana. Głównym celem będzie omówienie fazy testowej modułów i organizacji wydarzeń upowszechniających, które mają być zaplanowane na lato 2020 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać biuletyn w formacie pdf.

Kliknij tutaj, aby zapisać się do newslettera.