Program szkoleniowy oparty
o Otwarte Zasoby Edukacyjne
o tematyce rolnictwa ekologicznego
i zrównoważonego!

Która ścieżka szkoleniowa?

Test, który pomoże Ci wybrać ścieżkę
szkoleniową

Moduły szkoleniowe dotyczące kluczowych kompetencji:

Wiedza rolnicza:
rolnictwo ekologiczne i zrównoważone

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości:
model biznesowy,
zarządzanie i komunikacja

Studia przypadków:

przykłady zrealizowanych ekologicznych i zrównoważonych prjektów,
innowacyjne ścieżki i techniki rolnicze,
informacje finansowe,
good practises,
dobre praktyki, wskazówki itp.

Notatnik

Narzędzie, które poprowadzi Cię i wesprze w realizacji
programu szkoleniowego