Program szkoleniowy oparty o Otwarte Zasoby Edukacyjne o tematyce rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego!

Moduły szkoleniowe dotyczące kluczowych kompetencji:

Wiedza rolnicza:
rolnictwo ekologiczne i zrównoważone.

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości:
model biznesowy,
zarządzanie i komunikacja

Studia przypadków:

przykłady zrealizowanych ekologicznych i zrównoważonych prjektów,
innowacyjne ścieżki i techniki rolnicze,
informacje finansowe,
good practises,
dobre praktyki, wskazówki itp.