Naujo projekto LEAN – Antreprenerystės ir agrokultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams pradžia

Pirmasis LEAN projekto partnerių susitikimas vyko lapkričio 19-20 dienomis, Bordo, Prancūzijoje. Šis Erasmus+ projektas suvienijo šešis Europos partnerius: ARID (PL), BETI (LT), IfLS (DE), UNIBA (IT), VetAgroSup (FR), Vertigo Lab (FR, koordinatoriai).
Projekto metu bus įgyvendinti žemiau įvardinti uždaviniai:
– Sukurti atvirųjų švietimo išteklių mokymo programą, skirtą organinės ir ekologinės ūkininkystės, bei antreprenerystės įgūdžių ugdymui. Mokymo medžiaga bus pagrįsta aukštos kokybės mokymo šaltiniais, įskaitant vaizdo įrašus, atvejų tyrimus ir gerosios praktikos mainus.
– Teikti pažangias aukštos kokybės mokymosi galimybes, Europos ūkininkams, norintiems plėtoti savo ūkį pagal ekologinius ir organinius principus.
– Skatinti mainus pateikiant aiškius Europos ūkininkų gerosios patirties pavyzdžius ir sėkmės istorijas.
Pirmojo susitikimo metu konsorciumo partneriai aptarė organizacinius klausimus ir pradėjo darbą su intelektualiais produktais: mokymų programos struktūra ir atvejų analizės metodologija.