Apie projektą

„LEAN“ tai – Antreprenerystės ir žemės ūkio mokymai naujai į rinką ateinantiems ūkininkams. LEAN taip pat gali būti siejamas su Lean valdymo sistemos konceptu, ar Lean mąstymo ideologija, kurios tikslas nuolat tobulinti darbo procesus, tikslus ir darbuotojus.
LEAN projektas yra tarptautinis mokslinis projektas remiamas Europos komisijos ir penkių jį finansuojančių įstaigų priklausančių ERASMUS+ tinklui.
LEAN projekto tikslas – įgalinti naujai į rinką ateinančius ūkininkus, teikiant jiems pritaikytą mokymosi programą, kurios metu jiems bus padedama įsteigti ir plėtoti savo ūkį pagal ekologiškumo ir tvarumo principus. IKT pagalba LEAN projektas teikia aukštos kokybės mokymosi galimybes naujai į rinką ateinantiems ūkininkams. Projekto metu taip pat skatinamas dalinimasis Europos ūkininkų gerąja patirtimi ir sėkmės istorijomis.