Atvirųjų švietimo išteklių
mokymo programa
apie ekologinį ir tvarų ūkininkavimą!

Mokymosi medžiaga pagrindinėms kompetencijoms ugdyti:

Agronominės žinios:
ekologiškas ir tvarus ūkis.

Antreprenerystės įgūdžiai : verslo modelis,
vadovavimas ir komunikacija.

Atvejų analizė

Sėkmingų ekologiškumo ir tvarumo principais besivadovaujančių ūkininkų pavyzdžiai,
inovatyvūs žemdirbystės metodai ir technikos,
inovacijos finansų srityje,
gerosios patirtys,
patarimai ir kita.